Begravelsesguide til bisættelse eller begravelse

Begravelsesguide til bisættelse eller begravelse

Din guide til bisættelse eller begravelse
Når du står med et dødsfald, er der ofte mange spørgsmål og tanker, der melder sig. Der er meget, du pludselig skal forholde dig til midt i sorgen.
Har du fortsat spørgsmål efter at have gennemgået denne guide, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring på telefon 86407700 – Træffes altid!

Der er sket et dødsfald – hvordan forholder jeg mig?
Der er flere praktiske ting, der skal tages vare på, når der sker et dødsfald. Nedenstående liste viser, hvad der er vigtigst at forholde sig til umiddelbart efter dødsfaldet.

  • Udarbejdelse af dødsattest (tag kontakt til afdødes læge, hvis dødsfaldet ikke er sket på hospitalet)
  • Kontakt Begravelsesforretningen Per Wraa på telefon 86407700

Vi træffes hele døgnet. Det er en fordel, hvis du har mulighed for at give os:

  • Afdødes personnummer
  • Ægtefælles/partners personnummer
  • Anmelders personnummer (hvis du ikke er ægtefælle eller partner)
  • Kontaktoplysninger til dig3

Hos Begravelsesforretningen Per Wraa kan vi være behjælpelige med det hele.
Har du spørgsmål, står vi altid til rådighed.
Skal ceremonien være borgerlig, kan vi hjælpe med at finde egnede lokaler. Ved en borgerlig ceremoni deltager der typisk ikke en præst. Denne form for ceremoni afholdes, hvis afdøde f.eks. ikke var medlem af Folkekirken, eller et andet trossamfund.

Hvad sker der, når nogen dør?

Når døden indtræffer, holder hjertet op med at slå. Det betyder at kroppen gradvist ændrer sig. En naturlig proces, men samtidig en proces som kan være svær at se.
Vi sørger naturligvis for soignering inden I som pårørende skal tage afsked med jeres kære.

Udstedelse af dødsattest
Inden vi som bedemænd må foretage os noget med afdøde, skal der udarbejdes en dødsattest af en læge. Denne læge kigger efter sikre dødstegn, og udarbejder derefter selve dødsattesten.
Når denne foreligger, må vi flytte afdøde til kisten, og afholde udsyngning efter jeres ønsker. 
Selvom lægen ikke har skrevet dødsattesten, kan i som familie godt tage kontakt til os, for at aftale tid for en samtale.

Sker dødsfaldet på sygehuset, sørger sygehuset for at der bliver skrevet dødsattest.
Sker dødsfaldet i hjemmet kan i som pårørende kontakte egen læge, eller få hjælp af f.eks plejepersonale.

Skifteretten
Skifteretten skal altid have besked, når der sker et dødsfald. Vi sørger naturligvis for at der bliver lavet de anmeldelser til myndighederne der skal til.
Vi sørger for at vedkommende der er anmelder af dødsfaldet bliver skrevet som kontaktperson for skifteretten.

Økonomi
Når der sker et dødsfald, er det, udover at finde ud af, hvad der praktisk skal ske, også nødvendigt at tale økonomi. Der er nemlig mange økonomiske aspekter forbundet med et dødsfald, herunder spærrede konti, udgifter til begravelse, ATP mv.

Under vores samtale udarbejder vi altid et prisoverslag over de udgifter vi kender til. Derved kender du vores udgifter, der er forbundet med dødsfaldet.
Vi bruger ikke standard pakkepriser, vi udarbejder prisen til dig. Så betaler du kun for det du har brug for.

Husk; det er boet der skal betale for bisættelsen eller begravelsen, er der ikke penge i boet – vejleder vi naturligvis i hvordan der kan laves en højtidelighed der passer til jeres ønsker og behov.

Udbetaling Danmark (ATP)
En bisættelse eller begravelse koster penge – udgiften kan variere alt efter valg af f.eks. kiste, blomster mv.
Dog er der muligt at søge begravelseshjælp ved forskellige instanser. Udbetaling Danmark varetager den offentlige begravelseshjælp.
Derudover vil vi til samtale gennemgå andre muligheder for at søge økonomisk hjælp.
Vi er altid behjælpelig med at få søgt mest mulig begravelsehjælp til boet.

Ved et dødsfald får ATP-pension automatisk besked. Det sker, når dødsanmeldelsen til skifteretten bliver sendt.

Arv og gæld
Vil du vedgå dig arv og gæld? Har du hørt det udtryk, kan man blive nervøs for om man skal betale for al afdødes gæld. Dette er ikke en nødvendighed. Kontakt os eller skifteretten hvis du vil vide mere omkring hvilke omstændigheder der gør sig gældende.

De uskrevne regler i forbindelse med et dødsfald
I forbindelse med et dødsfald og en begravelse eller bisættelse er der en form for takt og tone, der er god at holde sig til. Mange kan være bange for at sige eller gøre det ’forkerte’ i situationen, men med følgende tommelfingerregler er du på sikker grund.

Et vindue på klem
Mange dør i dag på hospitalet eller på plejehjem, hvor hjælpen fra personalet er god. Men nogle dør også i eget hjem. Førhen, da man oftere døde i eget hjem åbnede man et vindue på klem, når der lå en død i stuen – så kunne sjælen slippe ud. 
 
Flagregler 
Ved dødsfald flages der på halv. Først hejses flaget helt til tops, hvor det vajer et par sekunder. Derefter lader man flaget dale ned til det punkt, hvor flagets nederste kant flugter med midten af flagstangen. Når flaget tages ned (senest ved solnedgang), hejses det igen til tops, hvorefter det tages ned.

Selve højtideligheden
Kom til begravelsen eller bisættelsen i god tid – ca. en halv time før højtideligheden, hvis du er nær pårørende. Du bestemmer selv, om du vil tage imod begravelsesfølget ved indgangen til kirken eller kapellet, eller om du foretrækker at vente med at hilse på alle de deltagende til efter højtideligheden.

At kondolere
”Må jeg kondolere” eller ”Jeg kondolerer” er gamle og respektfulde udtryk, der tilkendegiver, at man forstår og respekterer de efterladtes sorg og savn. Vendingerne kan bruges både før og efter begravelsen eller bisættelsen.

Gravøl / mindesamvær
Mindesamvær, eller gravøl, som det også kaldes, er almindeligvis noget, man som nær pårørende holder efter en begravelse eller en bisættelse. Der serveres typisk kaffe, øl og vand, og der er også ofte kage eller en bid brød på bordet.

Det er en mulighed for de pårørende til at samles og mindes afdøde. Her kan de nærmeste pårørende hilse på alle dem, der har deltaget i begravelsen eller bisættelsen, og der vil som regel være mulighed for at dele minder og anekdoter, sige nogle ord eller spille musik med særlig betydning. Det er ikke et krav at holde en mindesammenkomst efter en begravelse eller bisættelse – det er noget, man selv vurderer, om man har lyst og kræfter til. 

De første uger efter et dødsfald
Ugerne efter et dødsfald melder der sig ofte en række spørgsmål, der kan være svære at finde svar på og overskud til at forholde sig til.
Du vil til vores samtale modtage forskellige dokumenter der gerne skulle medvirke til at holde overblikket i denne situation.
Der kan være diverse abonnementer der skal opsiges, bopælen skal tømmes, tandlæge tiden skal aflyses.
Derudover skal der også foretages boskifte.