Begravelseshjælp i 2023

Begravelseshjælp er en ydelse man kan søge fra det offentlige, som en hjælp til afholdelse af begravelsen. Den betales af afdødes bopælskommune og administreres af Udbetaling Danmark.

Afdødes formue bestemmer

Begravelseshjælpen afhænger af formuen. Den opgøres for at afgøre om der kan udbetales begravelseshjælp og i så fald, hvor meget.

Afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue har også betydning for Begravelseshjælpens størrelse.

Den udbetales som et engangsbeløb du ikke skal betale skat af. Vi hjælper dig gerne med at ansøge om begravelseshjælp.

Udbetaling

Bemærk: for personer født før 1. april 1957 udbetales der altid et minimumsbeløb på 1.050 kr. – uanset formue.
Søges kun minimumsbeløb, pga. formue, kan udbetaling straks finde sted.

Begravelseshjælpen fradrages på vores opgørelse.
Søges det højst mulige beløb i begravelseshjælp, vil endelig udbetaling først finde sted ca. 3-4 uger efter indsendelse af Skifterettens opgørelse over boet.

Afdødes alder har betydning

  • Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen altid 10.100 kr.
  • Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 12.100 kr.

Er afdøde født før 1. april 1957, er hjælpen dog altid på mindst 1.050 kr.

Når afdøde efterlader ægtefælle eller børn

Hvis den, der skal begraves, efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være 40.500 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp.

Fra denne grænse nedsættes hjælpen og falder helt bort ved en formue på 52.600 kr.

Afdøde var enlig

Hvis den, der skal begraves, var ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 20.300 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp.

Fra denne grænse nedsættes hjælpen og falder helt bort ved en formue på 32.400 kr.