Hvad koster en begravelse eller bisættelse?

Udgifterne kan variere meget når man skal arrangere en begravelse.
Valg af gravsten og blomster er nogle af de poster, der er meget afhængig af det personlige valg.
Derfor er vores priseksempler udelukkende baseret på bedemandens ydelser, inkl. kiste, urne og udgifter til sygehus.

Ved dødsfald på sygehus og bisættelse
fra lokalt kapel m. krematorium.

Efter højtideligheden køres kisten til krematoriet, så urnen senere kan nedsættes i gravstedet eller askespredes over havet.

Ved dødsfald på sygehus og begravelse
fra lokalt kapel / kirke m. kirkegård

Efter højtideligheden bærer familien kisten ud til gravpladsen for afsluttende jordfæstelse af kisten ved graven.

Priseksempler og huskeliste

Priseksemplerne indeholder udgifter til bedemand og sygehus og er inkl. kørsel 8 km. på hverdage. Evt. udgifter til flytning af blomster og udkørsel af urne til kirkegård er ikke inkluderet.

Vi laver altid et skriftligt prisoverslag og en huskeliste, som du får udleveret efter vores samtale. Vi kan modtage provision fra nogle samarbejdspartnere for forbrugt tid.

OBS.

Vær opmærksom på, at hertil kommer evt. udgifter til blomster, annoncer, evt. aften/weekendtillæg, leje af kapel, krematorium, kirkegård, gravsten og mindesamvær.